Pylové zpravodajství
e-mailem & SMS

Registrovat zde

Pylové zpravodajství

PYLOVÁ SITUACE - 22. TÝDEN 2020

PYLOVÁ SITUACE - 22. TÝDEN 2020
Platí: 25. 5. 2020 – 2. 6. 2020
Alergeny: traviny, smrk, borovice, jitrocel, šťovík, akát, kaštan
Stav: Končí pylová aktivita dřevin, začala sezóna pylu travin. Nápadné pylové nánosy souvisí s pylovou aktivitou smrku a borovice, alergologicky jsou málo významné.
Předpověď: V ovzduší tč. převažuje pyl travin, smrku, borovice, akátu a kaštanu. Začala sezóna pylu travin, setkáte se s pylem jitrocele a šťovíku.
Popis: V naší mobilní aplikaci (iOS, Android) máte možnost průběžně zaznamenávat svůj zdravotní stav. Na konci pylové sezóny je možné vygenerovat roční přehled pro Vašeho alergologa. Součástí aplikace je i modul pro záznam hmyzího bodnutí, včetně přisátí obávaného klíštěte a příslušné fotodokumentace. Aplikace zdokumentuje čas a Vaší GPS lokalitu.

Lipnice luční

Podtitulek: významný alergen
Česky: Lipnice luční
Latinsky: Poa pratensis
Anglicky: Kentucky bluegrass, Common meadow-grass
Francouzsky: Pâturin des prés
Německy: das Wiesen-Rispengras
Řád: Poales
Čeleď: Poaceae (lipnicovité)
Intenzita:
0 Led 0 Úno 0 Bře 0 Dub 1 Kvě 2 Čer 2 Čvc 1 Srp 0 Zář 0 Říj 0 Lis 0 Pro
Znaky: Vytrvalá trsnatá až řídce trsnatá tráva. Stébla nejčastěji s 2–4 kolénky a na bázi s větším počtem odumřelých listových pochev. Čepele listů jsou většinou zelené až žlutavě zelené, neojíněné, ploché, vzácněji některé svinuté.
Květ: Kvete od května do srpna. Laty jehlancovité, bohaté, klásky zelené, řidčeji nafialovělé. Plevy i pluchy jsou kýlnaté, bez osin, plevy zašpičatělé, pluchy většinou tupé, slabě chlupaté.
Velikost pylového zrna: 38–40 µm
Plod: Pluchatá, žlutohnědá, zašpičatělá obilka.
Výskyt: Hojně je rozšířená v Evropě. Dále roste v mírném pásu Asie, v severní a jižní Africe, Severní a Jižní Americe a Austrálii. V České republice se vyskytuje od nížin až do hor. Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a pastevních porostů. Místem výskytu jsou také travnaté stráně, rumiště, oblasti podél komunikací a řídké listnaté lesy. Je pěstěná v řadě kultivarů (kulturní louky).
Další informace: Představuje jednu z nejdůležitějších trav našeho lučního hospodářství. Poskytuje, zvlášť v první polovině vegetační doby, dobrou a vyrovnanou píci. Velice často bývá užívána do směsi pro okrasné trávníky, hřiště a letištní plochy.
Odborná charakteristika alergenu: (více informací zde)
Křížové reakce:
Prick testy v ČR:
Laboratorní testy v ČR:
Imunoterapie v ČR:
Příbuzné rostliny:
Lipnice smáčknutá (Poa compressa)
Lipnice širolistá (Poa chaixii)
Lipnice oddálená (Poa remota)
Lipnice cibulkatá (Poa bulbosa)
Lipnice roční (Poa annua)
Lipnice nízká (Poa supina)
Lipnice bádenská (Poa badensis)
Lipnice alpská (Poa alpina)
Lipnice plihá (Poa laxa)
Lipnice jesenická (Poa riphaea)
Lipnice hajní (Poa nemoralis)
Lipnice obecná (Poa trivialis)
Lipnice bahenní (Poa palustris)
Lipnice úzkolistá (Poa angustifolia)
Lipnice namodralá (Poa humilis)