Pylové zpravodajství
e-mailem & SMS

Registrovat zde

Pylové zpravodajství

Pylová situace – 23. týden 2014

Pylová situace – 23. týden 2014
Platí: 2. 6. 2014 – 8. 6. 2014
Alergeny: traviny, jitrocel, šťovík, řepka, akát, smrk, borovice, černý bez
Stav: Dominuje sezóna pylu travin.
Předpověď: Kromě pylů travin počítejte i s pylem jitrocele a šťovíku. Pyl časných dřevin je na ústupu. Velké množství pylu smrku a borovice je alergologicky málo významné.