Pylové zpravodajství
e-mailem & SMS

Registrovat zde

Co teď kvete

konfigurace
kvete celkem 58 rostlin

Pylové zpravodajství

Pylová situace – 24. týden 2014

Pylová situace – 24. týden 2014
Platí: 9. 6. 2014 – 15. 6. 2014
Alergeny: traviny, jitrocel, šťovík, řepka, akát, smrk, borovice, černý bez
Stav: Dominuje sezóna pylu travin.
Předpověď: Kromě pylů travin počítejte i s pylem jitrocele a šťovíku.