Pylové zpravodajství
e-mailem & SMS

Registrovat zde

Pylové zpravodajství

Pylová situace – 24. týden 2015

Pylová situace – 24. týden 2015
Platí: 8. 6. 2015 – 15. 6. 2015
Alergeny: traviny, obiloviny, černý bez, jitrocel, šťovík, kopřiva, smrk, jedle, borovice
Stav: Dominuje pylová aktivita travin, začala sezóna pylu obilovin, přetrvává zvýšená koncetrace pylu černého bezu v ovzduší.
Předpověď: Počítejte s pylem jitrocele, šťovíku a kopřivy. Dobíhá pylová aktivita dřevin.