Pylové zpravodajství
e-mailem & SMS

Registrovat zde

Informace pro alergiky

Mobilní aplikace

Milí přátelé,

aplikace Pyly.cz je určena alergickým pacientům i lékařům.

Projekt nabízí:
- pravidelné pylové zpravodajství
- fotografie a botanické znaky rostlin
- podrobný katalog rizikových alergenů s vegetačním kalendářem a lokalitou výskytu rostlin na území České republiky
- adresář lékařů alergologů s GPS navigací
- adresář lékáren s GPS navigací

Důležitou součástí aplikace je zdravotní deník:
- umožňuje Vám průběžně vést zdravotní dokumentaci o zdravotním stavu a spotřebě léků
- kdykoliv v průběhu roku můžete zdravotní záznam odeslat e-mailem ošetřujícímu lékaři
- lékař je následně schopen obratem doporučit úpravu medikace
- celoroční záznam umožňuje lékaři snadno vytipovat kritický alergen
- porovnáním několika ročních sezón lze dobře zdokumentovat zhoršování nebo naopak zlepšení zdravotního stavu
- následně je možné lépe nastavit symptomatickou léčbu i imunoterapii

Hmyz, klíště:
- nově jsme k pylové aplikaci připojili zdravotní záznam o hmyzím bodnutí
- novodobým rizikem není jen alergická reakce, ale i nebezpečí infekčního přenosu například klíštětem
- aplikace zaznamená čas i zeměpisnou loklaitu, současně umožňuje postižené místo vyfotit
- údaje lze archivovat, popřípadě odeslat lékaři

Green Point Servis:
- registrovaným klientům zajistíme okamžitou dostupnost alergologických léků (e-recept)
- služba je aktivní denně od 7:30 do 22:00, včetně víkendů a svátků
- registrovaným klientům případně zajistíme výdej medikace v nejbližší partnerské lékárně, popřípadě akutní ošetření u nejbližšího smluvního lékaře 
- pro registraci do GPS nás, prosím, kontaktujte na telefonu +420 270 003 562, +420 270 003 564 nebo e-mailu gps@pyly.cz (Iva Vepřeková, Mgr. Dušan Slivka)
- službu zajišťuje Medicínské centrum Praha

MUDr. Radek Klubal
alergologie a klinická imunologie